Громадська організація «Фундація молодіжних ініціатив “Рондо” була створена восени 2014 року учасниками ансамблю танцю «Сонечко» на добровільних засадах, і є добровільною, незалежною, неприбутковою, молодіжною громадською організацією, яка об’єднує на основі спільних інтересів молодь віком від 14 до 35 років, що поділяє її мету та завдання, передбачені її Статутом. Метою діяльності Організації є об’єднання зусиль її членів, забезпечення та захист їх прав і свобод, задоволення їх суспільних, зокрема, соціальних, культурних, творчих та інших спільних інтересів.

Завданнями Організації є:

 • сприяння відродженню, збереженню, розвитку та популяризації національного хореографічного мистецтва;
 • надання організаційної, соціальної, творчої та матеріальної підтримки молоді для розвитку та реалізації її культурно-мистецького потенціалу в суспільстві;
 • популяризація хореографічного мистецтва, збереження й розвиток традицій народної хореографії, професійного та аматорського мистецтва, активізація роботи зі збору та фіксації зразків фольклорного танцювального мистецтва;
 • організація змістовного відпочинку та дозвілля молоді;
 • залучення творчої молоді до активної участі в процесі інтеграції українського суспільства до європейської та світової культурної спільноти;
 • сприяння зближенню народів Європи та світу в культурних, соціальних стосунках шляхом проведення міжнародних проектів, мистецьких заходів, тощо;
 • сприяння становленню та розвитку громадянського суспільства, поширенню цінностей та ідеалів громадянського суспільства;
 • залучення творчої молоді до активної участі в громадському та культурному житті українського суспільства;
 • сприяння зростанню ролі громадянського суспільства в розв’язанні соціальних, культурних проблем;
 • захист законних соціальних, культурних та інших прав і свобод її членів;
 • формування високого рівня культурного світогляду громадян України.

E-mail: ngorondo@ukr.net